Siłą City Park Bridge Club są ludzie!

12.10.2023 odbył się trzeci turniej naszego cyklu. Z wielką przyjemnością możemy napisać, że turniej osiąga już rozmiary, które były zakładane w analizach.

  • 16 par
  • WK 16+
  • Rozpiętość wiekowa 50+
  • Zaproszeni goście
  • Rozdana liczone na VPy – klasyfikacja cyklu i na IMPy – Bridge Spader

Niemiej wszystko to mało by znaczyło bez naszych zawodników. Zauważcie, że zdecydowane większość z nich, to ikony, czy wprost legendy poznańskiego i nie tylko brydża! Oni to emanacja projektu. To co mówią, o czym dyskutują i jak grają. Boże, jak oni grają! To ambasadorzy naszej sprawy. Ich uśmiech przy stoliku, ale też i zamyślona mina robi z naszego cyklu coś magicznego.

Możecie ich także spotkać w przerwie w Restauracji Rycerska, zamienić parę słów. Między sobą opowiadają o wakacjach, życiu, ale przede wszystkim analizują rozegrane rozdania.

Reasumując twarzami, wieloma zresztą, City Park Bridge Club są ludzie!