Cykl turniejów Grand Prix City Park BC edycja I wrzesień 2023 – czerwiec 2024

 • Organizatorem formalnym cyklu jest Fundacja Taurus, będąca członkiem Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego
 • Fundacja działa na zlecenie osób prywatnych, inicjatorów zawodów, zwanych dalej „Organizatorem” („Organizatorami”), „Radą lub „City Park Bridge Club”.
 • Zawodnicy i osoby przebywające na sali gry wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów szeroko rozumianej promocji brydża i niniejszego cyklu turniejów.
 • Uczestnicy cyklu potwierdzają, że zapoznali się z Informacjami na temat przetwarzania ich danych osobowych.
 • W czasie trwania zawodów może być przeprowadzona przez operatorów BBO transmisja internetowa na wyznaczonych przez Organizatora stołach.
 • W czasie trwania zawodów może być przeprowadzona transmisja internetowa w takich kanałach jak Twitch, czy Youtube.
 • Na stronie cyklu będą publikowane wyniki, rankingi, relacje, analizy rozdań, systemy i konwencje licytacyjne.
 • Cykl turniejów skierowany jest do zawodników grających w ligach centralnych oraz zawodników zaakceptowanych do udziału przez Organizatora, gwarantujących porównywalny poziom na podstawie dotychczasowych wyników, rankingu PZBS, współczynnika klasyfikacyjnego.
 • Organizator prowadzi zamkniętą listę uprawnionych do gry zawodników.
 • Organizator może dopuścić do gry w cyklu nowych zawodników.
 • Organizator może dopuścić do gry w cyklu gości. W szczególności darczyńców i mentorów projektu, gwiazdy polskiego, czy szerzej światowego brydża.
 • Uczestnicy cyklu chcący zaprosić gościa zwracają się do Organizatora celem wyrażenia zgody.
 • Organizator może odmówić udziału danego zawodnika w turnieju lub całym cyklu bez podania przyczyny.
 • Organizator może podzielić zawodników na dwie ligi: mistrzowską oraz pretendentów. W tym przypadku możliwe będą spadki i awanse między oboma ligami.
 • Celem Organizatora jest aktywizacja najlepszych zawodników i par do wspólnej gry oraz treningów, edukacja, rozwój sportowy uczestników.
 • Podczas zawodów mają zastosowanie odpowiednie przepisy gry (PZBS/EBL/WBF). W trakcie trwania zawodów dopuszczone jest stosowanie systemów sztucznych i wysoce sztucznych pod warunkiem posiadania karty konwencyjnej. „Standardowe” szczególne uzgodnienia partnerów, jak na przykład otwarcie 2 trefl na starszych, nie wymagają karty konwencyjnej.
 • O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje:
 • Organizator w sprawach niezwiązanych z aplikacją prawa brydżowego,
 • sędzia główny lub sędzia określonego turnieju w sprawach dotyczących regulaminów sportowych i międzynarodowego prawa brydżowego.
 • Organizator wskazuje koordynatora cyklu.
 • Sędzia określonego turnieju może być sędzią grającym. Następuje to w sytuacji konieczności skompletowania pary (decyzja w tym zakresie zapada w porozumieniu z  Organizatorem).
 • W sytuacji interwencji sędziego grającego w turnieju podczas rozdania, którego jeszcze nie rozgrywał, jeśli uzyska informacje mogące mieć wpływ na przebieg rozdania, rozdanie na jego stole nie może być rozegrane. Przyznaje się wyrównanie w wysokości 1IMP/1 IMP.
 • Zawody składają się cyklu turniejów jesień-wiosna, rozgrywanych w czwartki o godzinie 17:30.
 • Zawody odbywają się standardowo w Restauracji Rycerska (ul. Krańcowa 98), sala konferencyjna w Poznaniu. Organizator dopuszcza inne lokalizacje.
 • Daty turniejów: 2023 wrzesień: 28 | październik: 5, 12, 19, 26 | listopad: 9, 16, 23, 30| grudzień: 7, 14, 21 | 2024 styczeń: 11, 18, 25 | luty : 1, 8, 15, 22, 29| marzec: 7, 14, 21, 28| kwiecień: 4, 11, 18, 25 | maj: 9, 16, 23, 30* | czerwiec: 6, 13, 20 .
 • * korekta z dnia 09.05.2024 ze względu na święto (Boże Ciało) turniej w tej dacie się nie odbędzie
 • Wskazane daty mogą ulec zmianie jedynie z przyczyn nadzwyczajnych. W takim przypadku daty zastępcze zostaną opublikowane na stronie zawodów.
 • Zawodnicy akceptują też regulamin niniejszego klubu i zasady w nim obowiązujące.
 • Wpisowe do cyklu turniejów wynosi 500 złotych od zawodnika (około 35 turniejów) – jest to JEDNORAZOWA OPŁATA !!! Opłata oznacza uczestnictwo w cyklu i akceptację niniejszego regulaminu. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłaty, mogą wnieść oczywiście darowiznę na rzecz klubu w dowolnej formie.
 • Jednorazowe wpisowe do pojedynczego turnieju (zawodnicy bez abonamentu) wynosi 50 złotych
 • Zaproszeni goście, oraz zawodnicy bez prawa do nagrody finansowej mogą zostać zwolnieni z opłaty jednorazowej.
 • Wpisowe można wnieść na konto: 87 2130 0004 2001 0509 4198 0006 Volkswagen Bank, także jako darowiznę na cele statutowe – brydż.
 • Zawodnicy reprezentujący podmioty wspierające fundację (umowy sponsorskie ect.) mogą być zwolnieni z powyższej opłaty. Decyzję w tym zakresie podejmują Organizatorzy.
 • Na nagrody przeznacza się 100% wpisowego.
 • Turniej rozgrywany jest system IMPy + VPy (mecze liczone parami).
 • Każdy turniej składa się z 28-30 rozdań. W sytuacjach wyjątkowych liczba rozdań może ulec redukcji do 26.
 • Każdy turniej dzieli się na dwie fazy.
 • Pierwsza faza turnieju rozgrywana jest według rozstawienia losowego i trwa 20-24 rozdania.
 • Druga faza turnieju rozgrywana jest według rozstawienia zgodnego z wynikami. Pierwsza para gra przeciwko drugiej, trzecia przeciwko czwartej itd.
 • Rozdania na każdy turniej są uprzednio powielone, a po rozegraniu turnieju publikowane na stronie Organizatora.
 • Okres reklamacyjny kończy się 24h od czasu zakończenia turnieju.
 • W cyklu turniejów prowadzona jest indywidualna klasyfikacja długofalowa. Klasyfikacja publikowana jest na stronie Organizatora w zakładce „wyniki”.
 • Do klasyfikacji długofalowej indywidualnej zalicza się dwadzieścia jeden najlepszych (21) wyników, przy czym każdy gracz musi rozegrać minimum 25 turniejów.
 • Od stycznia do maja prowadzona jest dodatkowo klasyfikacja miesięczna, do której zalicza się trzy najlepsze turnieje. Turniej rozgrywany 1 lutego 2024 roku liczony jest do klasyfikacji styczniowej!
 • Klasyfikacja prowadzona jest w VP.
 • Pula nagród gwarantowanych w klasyfikacji długofalowej wynosi:
 • 1 miejsce 5 000 PLN,
 • 2 miejsce 4 000 PLN,
 • 3 miejsce 3 000 PLN,
 • 4 miejsce 2 000 PLN,
 • 5 miejsce 1 000 PLN.
 • Pula nagród w klasyfikacji miesięcznej wynosi każdorazowo:
 • 1 miejsce 450 PLN,
 • 2 miejsce 350 PLN,
 • ex aequo po 400 pln.
 • Niniejsza pula pochodzi od sponsorów, darczyńców oraz z wpływów z wpisowego.
 • W turniejach mogą także być dystrybuowane nagrody rzeczowe lub inne finansowe.
 • Turniejom mogą też towarzyszyć akcje promocyjne, reklamowe, samplingi ect.
 • Organizator ma prawo wykluczyć z cyklu gracza, który w sposób notoryczny nie przestrzega niniejszego Regulaminu, jak i gracza, który bez uprzedzenia * rezygnuje z uczestnictwa w turnieju.

* przed każdym turniejem prowadzona jest lista zapisów. Każda para może wycofać się z turnieju do godziny 11:00 dnia rozgrywania turnieju. Uczestnicy udostępniający swój adres e-mail, zapisują się do newsletter’a klubu.

 Ważne zmiany w prawie brydżowym (styczeń 2024)

 • Przepis 73 „Porozumiewanie się, tempo i wprowadzanie w błąd”
 • Przepis 89 „Zabronione zachowania i naganne postępowanie”

Dobre praktyki

 • Spalenie rozdania – kara automatyczna w wysokości 6 IMP (przepis 90 B i paragraf 39 RZ PZBS).
 • Głośne zachowanie przy stole – druga uwaga sędziego kara minimalna 0,5 IMP, ponowna interwencja sędziego 1 IMP (przepis 90 B i paragraf 39 RZ PZBS ).
 • Zawodnik, który otrzyma od partnera nielegalną informację zobowiązany jest zastosować się do normy z  przepisu 16B MPB 2017.. Świadome łamanie wskazanego przepisu stanowi automatyczną podstawę dla organizatora o odsunięcie zawodnika od zawodów.
 • Widoczna,odsłonięta karta obrońcy (przypadkowo albo nie), zgodnie z przepisem 49 MPB 2017, staje się kartą przygwożdżoną (ew. kartą podrzędnie przygwożdżoną). Niedopuszczalne jest zakrywanie wyłożonych kart, a przeciwnikom nie wolno się godzić na ponowne przyłączenie karty do ręki.
 • Omyłkowe wyciągnięcie zapowiedzi z Bidding Boxa stanowi zapowiedź niezamierzoną w świetle przepisu 25A MPB 2017. Tego rodzaju zapowiedzi można poprawić, o ile nie zalicytował partner. Niedopuszczalna jest zmiana zapowiedzi w konsekwencji zmiany swojej decyzji, np. na skutek odmiennej oceny karty.

Organizator dba o uczciwy  przebieg zawodów rozgrywanych w duchu fair play, wymaga od zawodników bazowej znajomości przepisów i sportowej postawy przy stole brydżowym. Link do większości przepisów tutaj. W turnieju zakazana jest gra frywolna, a w szczególności wszelakie hazardowe akcje w parach w sytuacji odległego miejsca w danym turnieju.

Sezon 2024/25

Cykl turniejów Grand Prix City Park BC edycja II wrzesień 2024 – czerwiec 2025

 • Organizatorem formalnym cyklu jest Fundacja Taurus, będąca członkiem Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego
 • Fundacja działa na zlecenie osób prywatnych, inicjatorów zawodów, zwanych dalej „Organizatorem” („Organizatorami”), „Radą lub „City Park Bridge Club”.
 • Zawodnicy i osoby przebywające na sali gry wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów szeroko rozumianej promocji brydża i niniejszego cyklu turniejów.
 • Uczestnicy cyklu potwierdzają, że zapoznali się z Informacjami na temat przetwarzania ich danych osobowych.
 • W czasie trwania zawodów może być przeprowadzona przez operatorów BBO transmisja internetowa na wyznaczonych przez Organizatora stołach.
 • W czasie trwania zawodów może być przeprowadzona transmisja internetowa w takich kanałach jak Twitch, czy Youtube.
 • Na stronie cyklu będą publikowane wyniki, rankingi, relacje, analizy rozdań, systemy i konwencje licytacyjne.
 • Cykl turniejów skierowany jest do zawodników grających w ligach centralnych oraz zawodników zaakceptowanych do udziału przez Organizatora, gwarantujących porównywalny poziom na podstawie dotychczasowych wyników, rankingu PZBS, współczynnika klasyfikacyjnego.
 • Organizator prowadzi zamkniętą listę uprawnionych do gry zawodników. Organizator zakłada maksymalną ilość par grających w jednym turnieju na 20 par (10 stolików). Decyduje kolejność zapisów. Zawodnicy z abonamentem są priorytetowi do zawodników bez abonamentu. 
 • Organizator może dopuścić do gry w cyklu nowych zawodników.
 • Organizator może dopuścić do gry w cyklu gości. W szczególności darczyńców i mentorów projektu, gwiazdy polskiego, czy szerzej światowego brydża.
 • Uczestnicy cyklu chcący zaprosić gościa zwracają się do Organizatora celem wyrażenia zgody.
 • Organizator może odmówić udziału danego zawodnika w turnieju lub całym cyklu bez podania przyczyny.
 • Organizator może podzielić zawodników na dwie ligi: mistrzowską oraz pretendentów. W tym przypadku możliwe będą spadki i awanse między oboma ligami.
 • Celem Organizatora jest aktywizacja najlepszych zawodników i par do wspólnej gry oraz treningów, edukacja, rozwój sportowy uczestników.
 • Podczas zawodów mają zastosowanie odpowiednie przepisy gry (PZBS/EBL/WBF). W trakcie trwania zawodów dopuszczone jest stosowanie systemów sztucznych i wysoce sztucznych pod warunkiem posiadania karty konwencyjnej. „Standardowe” szczególne uzgodnienia partnerów, jak na przykład otwarcie 2 trefl na starszych, nie wymagają karty konwencyjnej.
 • O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje:
 • Organizator w sprawach niezwiązanych z aplikacją prawa brydżowego,
 • sędzia główny lub sędzia określonego turnieju w sprawach dotyczących regulaminów sportowych i międzynarodowego prawa brydżowego.
 • Organizator wskazuje koordynatora cyklu.
 • Sędzia określonego turnieju może być sędzią grającym. Następuje to w sytuacji konieczności skompletowania pary (decyzja w tym zakresie zapada w porozumieniu z  Organizatorem).
 • W sytuacji interwencji sędziego grającego w turnieju podczas rozdania, którego jeszcze nie rozgrywał, jeśli uzyska informacje mogące mieć wpływ na przebieg rozdania, rozdanie na jego stole nie może być rozegrane. Przyznaje się wyrównanie w wysokości 1IMP/1 IMP.
 • Zawody składają się cyklu turniejów jesień-wiosna, rozgrywanych w czwartki o godzinie 17:30.
 • Zawody odbywają się standardowo w xxx, sala konferencyjna w Poznaniu. Organizator dopuszcza inne lokalizacje.
 • Daty turniejów: 2024 wrzesień: 12, 19, 26 | październik: 3, 10, 17, 24 | listopad: 7, 14, 21, 28| grudzień: 5, 12, 19 | 2025 styczeń: 2, 9, 16, 23, 30 | luty : 6, 13, 20, 27| marzec: 6, 13, 20, 27| kwiecień: 3, 10, 17, 24 | maj: 8, 15, 22, 29 | czerwiec: 5, 12.
 • Wskazane daty mogą ulec zmianie jedynie z przyczyn nadzwyczajnych. W takim przypadku daty zastępcze zostaną opublikowane na stronie zawodów.
 • Zawodnicy akceptują też regulamin niniejszego klubu i zasady w nim obowiązujące.
 • Wpisowe do cyklu turniejów wynosi 700 złotych od zawodnika (około 38 turniejów) – jest to JEDNORAZOWA OPŁATA !!! Opłata oznacza uczestnictwo w cyklu i akceptację niniejszego regulaminu. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłaty, mogą wnieść oczywiście darowiznę na rzecz klubu w dowolnej formie.
 • Jednorazowe wpisowe do pojedynczego turnieju (zawodnicy bez abonamentu) wynosi 25 złotych
 • Zaproszeni goście, oraz zawodnicy bez prawa do nagrody finansowej mogą zostać zwolnieni z opłaty jednorazowej.
 • Wpisowe można wnieść na konto: 87 2130 0004 2001 0509 4198 0006 Volkswagen Bank, także jako darowiznę na cele statutowe – brydż.
 • Wpłaty jednorazowe także przez kartą/blikiem przez system wpłat (link)
 • Zawodnicy reprezentujący podmioty wspierające fundację (umowy sponsorskie ect.) mogą być zwolnieni z powyższej opłaty. Decyzję w tym zakresie podejmują Organizatorzy.
 • Na nagrody przeznacza się 100% wpisowego.
 • Turniej rozgrywany jest system IMPy + VPy (mecze liczone parami).
 • Każdy turniej składa się z 28-30 rozdań. W sytuacjach wyjątkowych liczba rozdań może ulec redukcji do 26.
 • Każdy turniej dzieli się na dwie fazy.
 • Pierwsza faza turnieju rozgrywana jest według rozstawienia losowego i trwa 20-24 rozdania.
 • Druga faza turnieju rozgrywana jest według rozstawienia zgodnego z wynikami. Pierwsza para gra przeciwko drugiej, trzecia przeciwko czwartej itd. W rundzie ostatniej – bez powtórzeń (pary nie grają przeciwko sobie dwa razy w rundach finałowych) 
 • Rozdania na każdy turniej są uprzednio powielone, a po rozegraniu turnieju publikowane na stronie Organizatora.
 • Okres reklamacyjny kończy się 24h od czasu zakończenia turnieju.
 • W cyklu turniejów prowadzona jest indywidualna klasyfikacja długofalowa. Klasyfikacja publikowana jest na stronie Organizatora w zakładce „wyniki”.
 • Do klasyfikacji długofalowej indywidualnej zalicza się dwadzieścia jeden najlepszych (21) wyników, przy czym każdy gracz musi rozegrać minimum 25 turniejów.
 • Od stycznia do maja prowadzona jest dodatkowo klasyfikacja miesięczna, do której zalicza się trzy najlepsze turnieje. 
 • Klasyfikacja prowadzona jest w VP.
 • Pula nagród gwarantowanych w klasyfikacji długofalowej wynosi:
 • 1 miejsce 5 000 PLN,
 • 2 miejsce 4 000 PLN,
 • 3 miejsce 3 000 PLN,
 • 4 miejsce 2 000 PLN,
 • 5 miejsce 1 000 PLN.
 • Pula nagród w klasyfikacji miesięcznej wynosi każdorazowo:
 • 1 miejsce 450 PLN,
 • 2 miejsce 350 PLN,
 • ex aequo po 400 pln.
 • W klasyfikacji miesięcznej partycypują także zawodnicy bez opłaconego abonamentu, ale z opłaconym wpisowym do turniejów w danym miesiącu
 • Niniejsza pula pochodzi od sponsorów, darczyńców oraz z wpływów z wpisowego.
 • W turniejach mogą także być dystrybuowane nagrody rzeczowe lub inne finansowe.
 • Turniejom mogą też towarzyszyć akcje promocyjne, reklamowe, samplingi ect.
 • Organizator ma prawo wykluczyć z cyklu gracza, który w sposób notoryczny nie przestrzega niniejszego Regulaminu, jak i gracza, który bez uprzedzenia * rezygnuje z uczestnictwa w turnieju.

* przed każdym turniejem prowadzona jest lista zapisów. Każda para może wycofać się z turnieju do godziny 11:00 dnia rozgrywania turnieju. Uczestnicy udostępniający swój adres e-mail, zapisują się do newsletter’a klubu.

 Ważne zmiany w prawie brydżowym (styczeń 2024)

 • Przepis 73 „Porozumiewanie się, tempo i wprowadzanie w błąd”
 • Przepis 89 „Zabronione zachowania i naganne postępowanie”

Dobre praktyki

 • Spalenie rozdania – kara automatyczna w wysokości 6 IMP (przepis 90 B i paragraf 39 RZ PZBS).
 • Głośne zachowanie przy stole – druga uwaga sędziego kara minimalna 0,5 IMP, ponowna interwencja sędziego 1 IMP (przepis 90 B i paragraf 39 RZ PZBS ).
 • Zawodnik, który otrzyma od partnera nielegalną informację zobowiązany jest zastosować się do normy z  przepisu 16B MPB 2017.. Świadome łamanie wskazanego przepisu stanowi automatyczną podstawę dla organizatora o odsunięcie zawodnika od zawodów.
 • Widoczna, odsłonięta karta obrońcy (przypadkowo albo nie), zgodnie z przepisem 49 MPB 2017, staje się kartą przygwożdżoną (ew. kartą podrzędnie przygwożdżoną). Niedopuszczalne jest zakrywanie wyłożonych kart, a przeciwnikom nie wolno się godzić na ponowne przyłączenie karty do ręki.
 • Omyłkowe wyciągnięcie zapowiedzi z Bidding Boxa stanowi zapowiedź niezamierzoną w świetle przepisu 25A MPB 2017. Tego rodzaju zapowiedzi można poprawić, o ile nie zalicytował partner. Niedopuszczalna jest zmiana zapowiedzi w konsekwencji zmiany swojej decyzji, np. na skutek odmiennej oceny karty.

Organizator dba o uczciwy  przebieg zawodów rozgrywanych w duchu fair play, wymaga od zawodników bazowej znajomości przepisów i sportowej postawy przy stole brydżowym. Link do większości przepisów tutaj. W turnieju zakazana jest gra frywolna, a w szczególności wszelakie hazardowe akcje w parach w sytuacji odległego miejsca w danym turnieju7