Przerwy świąteczne w cyklu GP CP BC

Na początek może lista!

  1. 2 listopada
  2. 28 grudnia – niemniej mamy za to 27 grudnia Powstańczy Open 27 Grudnia – Pamiętamy!
  3.  4 stycznia – możemy tu mieć turniej sylwestrowy
  4. 2 maja

14 listopada – zebranie Rady Klubu – będziemy rozmawiać też o planach wakacyjnych