Powstańczy Open – 27 Grudnia Pamiętamy!

Pismo które otrzymaliśmy z  Gabinetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego Panna Marka Woźniaka. 

W konsekwencji zwróciliśmy się do władz PZBS o ustanowienie 27 grudnia ogólnopolskiej symultany brydżowej w randze turnieju OTP**