Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak obejmie patronatem honorowym

Turniej brydża sportowego (LINK DO PISMA)

Z przyjemnością pragnę poinformować Pana, iż Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Pan Marek Woźniak obejmie patronatem honorowym turniej brydża sportowego pn.
Powstańczy Open CP BC – 27 Grudnia Pamiętamy!

…….

Doceniając znaczenie i wartość podjętej przez Państwa inicjatywy, pragnę złożyć wszystkim jej
Organizatorom życzenia sukcesu w realizacji przedsięwzięcia oraz przeprowadzania równie
interesujących projektów w przyszłości.

Z poważaniem
Ewa Rodziejczak
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej