I GolęcińskiTriathlon Brydżowy City Park BC 3-4.08.2024

 

Regulamin

 • Organizatorem kongresu jest Fundacja Taurus, będąca członkiem Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego.
 • Fundacja działa na zlecenie osób prywatnych, inicjatorów zawodów, zwanych dalej „Organizatorem” („Organizatorami”), „Radą lub „City Park Bridge Club”.
 • Zawodnicy i osoby przebywające na sali gry wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów szeroko rozumianej promocji brydża i niniejszego cyklu turniejów.
 • Uczestnicy cyklu potwierdzają, że zapoznali się z Informacjami na temat przetwarzania ich danych osobowych.
 • W czasie trwania zawodów może być przeprowadzona przez operatorów BBO transmisja internetowa na wyznaczonych przez Organizatora stołach.
 • W czasie trwania zawodów może być przeprowadzona transmisja internetowa w takich kanałach jak Twitch, czy Youtube.
 • Organizator prowadzi listę uprawnionych do gry zawodników (zapisy online). Oraz określa ostateczna czas zakończenia zapisów do zawodów.
 • Formuła zawodów:
  • sobota 3.08 2024 10:30 – turniej par VPy liczone parami, 6 rund po 5 rozdań, rozstawienie
  • sobota 3.08 2024 16:30 – turniej par, IMPY 
  • niedziela 4.08.2024 – turniej par na maksy, 40 rozdań.  Ujęty także w kalendarzu Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego jako GPW. Godzina 10:30.
 • Organizator może odmówić udziału danego zawodnika w turnieju lub całym cyklu bez podania przyczyny zgodnie z obowiązującymi w PZBS regulacjami.
 • Klasyfikacje: indywidualna dla każdego z turniejów, fala (trzy konkurencja zbiorczo) dla kongresu
 • Celem Organizatora jest promocja Poznania i Wielkopolski, jako atrakcyjnego miejsca dla letnich zawodów brydża sportowego.
 • Podczas zawodów mają zastosowanie odpowiednie przepisy gry (PZBS/EBL/WBF). W trakcie trwania zawodów dopuszczone jest stosowanie systemów sztucznych i wysoce sztucznych pod warunkiem posiadania karty konwencyjnej. „Standardowe” szczególne uzgodnienia partnerów, jak na przykład otwarcie 2 trefl na starszych, nie wymagają karty konwencyjnej.
 • O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje:
  • Organizator w sprawach niezwiązanych z aplikacją prawa brydżowego,
  • Sędzia główny lub sędzia określonego turnieju w sprawach dotyczących regulaminów sportowych i międzynarodowego prawa brydżowego.
 • Organizator wskazuje koordynatora cyklu – Jarosław Lubczyński.
 • Organizator wskazuje zespół sędziowski – Sędzia Główny Karol Maćkowiak, sędzia komputerowy/sektorowy Olgierd Rodziewicz-Bielewicz
 • Wskazane daty mogą ulec zmianie jedynie z przyczyn nadzwyczajnych. W takim przypadku daty zastępcze zostaną opublikowane na stronie zawodów.
 • Zawodnicy akceptują też regulamin niniejszego klubu i zasady w nim obowiązujące.
 • Wpisowe do cyklu turniejów wynosi
  • 50 złotych od zawodnika GPW (niedziela)
  • 45 złotych turnieje sobota
  • zniżki 45 i 40, młodzież szkolna, nestorzy 
 • Wpisowe można wnieść na konto: 87 2130 0004 2001 0509 4198 0006 Volkswagen Bank – tytułem pakiet MTM 130 pln wraz z ID PZBS zawodnika zawodów.
 • Dostępna jest możliwość płatnością blik/kartą on-line (LINK)
 • Nagrody finansowe stanowią 50% wpisowego.
 • Klasyfikacja długofalowa:
  • pierwszych dwu (2) zawodników CPBC -rabat 50% do GPCPBC 2024/25
  • pierwszych pięć (5) miejsc w klasyfikacji generalnej – wpisowe do II Powstańczego Open CP BC 27 Grudnia – Pamiętamy! 
  • nagrody rzeczowe dla dziesięciu pierwszych zawodników
  • vouchery na zajęcia w Nauce Brydża dla amatorów (WK < 2)
 • W turniejach mogą także być dystrybuowane nagrody rzeczowe lub inne finansowe.
 • Rozdania na każdy turniej są uprzednio powielone, a po rozegraniu turnieju publikowane na stronie Organizatora.
 • Okres reklamacyjny kończy się 30 minut od czasu rozegrania ostatniego rozdania w danym turnieju. Może  być skrócony do 15 minut w GPW
 • Turniejom mogą też towarzyszyć akcje promocyjne, reklamowe, samplingi ect.
 • Organizator ma prawo wykluczyć z cyklu gracza, który w sposób notoryczny nie przestrzega niniejszego Regulaminu, jak i gracza, który bez uprzedzenia * rezygnuje z uczestnictwa w turnieju.

Dobre praktyki

 • Spalenie rozdania – kara automatyczna 
 • Głośne zachowanie przy stole – druga uwaga sędziego kara minimalna 
 • Zawodnik, który otrzyma od partnera nielegalną informację zobowiązany jest zastosować się do normy z  przepisu 16B MPB 2017.. Świadome łamanie wskazanego przepisu stanowi automatyczną podstawę dla organizatora o odsunięcie zawodnika od zawodów.
 • Widoczna, odsłonięta karta obrońcy (przypadkowo albo nie), zgodnie z przepisem 49 MPB 2017, staje się kartą przygwożdżoną (ew. kartą podrzędnie przygwożdżoną). Niedopuszczalne jest zakrywanie wyłożonych kart, a przeciwnikom nie wolno się godzić na ponowne przyłączenie karty do ręki.
 • Omyłkowe wyciągnięcie zapowiedzi z Bidding Boxa stanowi zapowiedź niezamierzoną w świetle przepisu 25A MPB 2017. Tego rodzaju zapowiedzi można poprawić, o ile nie zalicytował partner. Niedopuszczalna jest zmiana zapowiedzi w konsekwencji zmiany swojej decyzji, np. na skutek odmiennej oceny karty.

Organizator dba o uczciwy  przebieg zawodów rozgrywanych w duchu fair play, wymaga od zawodników bazowej znajomości przepisów i sportowej postawy przy stole brydżowym. Link do większości przepisów tutaj. W turnieju zakazana jest gra frywolna, a w szczególności wszelakie hazardowe akcje w parach w sytuacji odległego miejsca w danym turnieju. 

Golęcin to część Poznania, położona w obrębie osiedla samorządowego Sołacz. Do miasta została przyłączona 1 kwietnia 1933 roku.

Charakteryzuje się bogatą ofertą sportowo-rekreacyjną, czyniąc ją jednym z najważniejszych miejsc wypoczynku dla mieszkańców Poznania.

Główne atrakcje Golęcina:

Kompleks sportowy:

 • Stadion lekkoatletyczny z widownią na 3000 miejsc
 • Stadion żużlowy na ponad 8000 miejsc z boiskiem do futbolu amerykańskiego
 • Park Tenisowy z 10 kortami (otwartymi i krytymi)
 • Boiska piłkarskie
 • Jezioro Rusałka: idealne miejsce na letni wypoczynek, oferuje kąpiele, sporty wodne i plażowanie
 • Lasy komunalne, które zapewniają tereny do spacerów, joggingu i jazdy na rowerz
 • Obiekty uczelniane: rolnicze i wojskowe