Aspekty sportowe i regulaminowe turniejów

Dwa bardzo ważne aspekty dla sprawnego prowadzenia naszych turniejów:


A – rygorystyczne przestrzeganie zasady braku komentarzy na sali gry.


B – czas gry. Włączymy zegar 7 minut na rozdanie = 28 minut. Prosimy o kontrolę. Kto kończy wcześniej. Bar, papieros, WC, rozmowy na korytarzu.  Kto jest opóźniony – przyśpiesza. Szanujmy siebie i swój czas!


przypominamy też o tym co mamy zawarte w regulaminie:

Dobre praktyki

  • Spalenie rozdania – kara automatyczna w wysokości 6 IMP (przepis 90 B i paragraf 39 RZ PZBS).
  • Głośne zachowanie przy stole – druga uwaga sędziego kara minimalna 0,5 IMP, ponowna interwencja sędziego 1 IMP (przepis 90 B i paragraf 39 RZ PZBS ).
  • Zawodnik, który otrzyma od partnera nielegalną informację zobowiązany jest zastosować się do normy z  przepisu 16B MPB 2017.. Świadome łamanie wskazanego przepisu stanowi automatyczną podstawę dla organizatora o odsunięcie zawodnika od zawodów.
  • Widoczna,odsłonięta karta obrońcy (przypadkowo albo nie), zgodnie z przepisem 49 MPB 2017, staje się kartą przygwożdżoną (ew. kartą podrzędnie przygwożdżoną). Niedopuszczalne jest zakrywanie wyłożonych kart, a przeciwnikom nie wolno się godzić na ponowne przyłączenie karty do ręki.
  • Omyłkowe wyciągnięcie zapowiedzi z Bidding Boxa stanowi zapowiedź niezamierzoną w świetle przepisu 25A MPB 2017. Tego rodzaju zapowiedzi można poprawić, o ile nie zalicytował partner. Niedopuszczalna jest zmiana zapowiedzi w konsekwencji zmiany swojej decyzji, np. na skutek odmiennej oceny karty.